18/04/19  Tin của trường  56
Hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm 2019, sáng ngày 17/4/2019 Trường TH ĐỒng Văn 2 đã tổ chức thành công tốt đẹp Ngày hội đọc sách với chủ đề "Sách - nguồn tri thức vô tận" . Đây là năm thứ tư Ngày hội đọc sách được Nhà trường quan tâm chỉ đạo tổ chức rất chu đáo với nhiều hoạt động có sức lan toản ...
Tiêu điểm