18/04/19  Tin của trường  205
Hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm 2019, sáng ngày 17/4/2019 Trường TH ĐỒng Văn 2 đã tổ chức thành công tốt đẹp Ngày hội đọc sách với chủ đề "Sách - nguồn tri thức vô tận" . Đây là năm thứ tư Ngày hội đọc sách được Nhà trường quan tâm chỉ đạo tổ chức rất chu đáo với nhiều hoạt động có sức lan toản ...